- Бързо, мъжа ми, скрий се!

- Но..
- Веднага!
- Госпожо, аз просто ви прокарвам интернета
- Аа, да, извинявайте.