Ако имате пистолет, вие се чувствате по-силен, по-умен и по-безстрашен.

За ваше съжаление, сте прав само за първото.
Хан Сяндзъ

Хората се делят на три типа:

1. Развързват пакета.
2. Започват да го развързват, после го късат.
3. Направо късат пакета.

Накратко мистериите на абревиатурата "МР3":

За лицата до 25 годишна възраст означава емпетройка, след тази възраст - минимална работна заплата.