; ; ; В Калифорния започнаха да използват адвокати като експериментални животни вместо плъхове, поради 2 причини: 1. Имат повече адвокати, отколкото плъхове 2. Няма риск лабораторните техници да се... ; ; ;
; }

;
;}