Учителката пишела на дъската, но изведнъж изпуснала тебешира. Тя се навела да го вдигне, след което довършила изречението на английски език.

- Деца, кой ще преведе това изречение на български език.
Иванчо вдигнал ръка.
- Кажи, Иванчо.
- Какъв задник!
Учителката изпаднала в шок.
- Иванчо, дай си бележника и утре да дойдеш в училище с родителите си!
Иванчо, гневен си дал бележника и казал на инспектора:
- А вие, господине, ако не знаете, то поне не подсказвайте!