Докторе, защо ми сменихте хапчетата?

- Ти пък как разбра?
- Преди, като ги хвърлях в клозета, плуваха отгоре, а сега потъват!