Евреин при равина.

- Рави, по какво жената се отличава от перлата?
- Жената може да се наниже само от едната страна, а перлата - от двете.
- Рави, но аз мога да нанижа жена си от двете страни.
- Тогава ти нямаш жена, а същинска перла.