Един ловец станал рано и тръгнал на лов.

Вечерта се прибрал и влачел една мечка.Хората огледали мечката, но видяли че няма нито един куршум по тялото на мечката.Много се учудили и попитали ловеца:
-Колко пъти стрля?
-10.
-Колко пъти е улучи?
-Нито един път.
-От какво умря?
-От смях.