Е, момогна ли ви лекарството, което приписах? - пита лекарят.

- Много! Чичо ми го изпи, а аз останах единствен наследник!