; ; ; Вицове за Заметресението в Перник 2012 ; ; ;
; }
;
;}