; ; ; Защо вампирите не атакуват адвокати? Колегиална учтивост ; ; ;
; }

;
;}