; ; ; Извадка от съдебни доклади на въпроси от адвокати в САЩ 1. Присъствахте ли, когато ви снимаха. 2. Вие или по малкия ви брат бяхте този който загина в престрелката. 3. Този 3-ия от ляво на дясно... ; ; ;
; }

;
;}