- Кажи Иванчо?

- Госпожо, бива ли да бъде наказан някои, за нещо, което не е направил?
- Разбира се, че не, Иванчо.
- Добре, понеже не съм си написал домашното ...