- Какво ти каза докторът?

- Някаква пилешка болест - две пера ли беше, три пера ли беше…