Като съм на сватба, старците ме ръчкат и ми казват:

- Ти си следващия.
И да е забавно и за мен, аз започнах да правя същото с тях на погребенията.