Кое е най-великото еврейско откритие?

- Формулата за сложна лихва.