- Мамо, може ли човек без зъби да оцелее?

- Човек, може, но баща ти не!
- И защо татко не може?
- Защото баща ти е стоматолог!