; ; ; На адвокат му плащат 900 лева в банкноти по 100, но след преброяване на парите той открива, че две банкноти са се слепили и е получил 1000 лева. Това го оставя пред сериозна етична дилема - дали... ; ; ;
; }

;
;}