; ; ; - Операцията мина успешно. Днес си на лекарства и системи. За вечерта ще пратя сестрата. - Докторе, да не е тази вечер. Още ме боли. ; ; ;
; }
;
;}