; ; ; Проблемите на депутатите се свеждат до това, ; ; ;
; }
;
;}