// Психиатрията - единственият вид бизнес, където клиентът винаги не е прав!