Разболял се един човечец от тежка болест и докторът му предрекъл 3 месеца живот.

Ама му казал, че ако иска да поживее малко повечко, да си вземе една козичка, и да замине да живее у планината на чист въздух и спокойствие. Послушал го човека и има няма след 2 месеца иде па при доктора, засмян до ушите.
- Докторе, я взех па та послушах, и са качих у планината с една козичка и сека заран, пладне и вечер си прави попарка и даже понекой път направо от козичката легнем докъде тя пасе и си бозаам, оти ми беше много благо, и ето ме сега жив и пращим от здраве. Само, че козичката ми нещо взе да са поболява и не знам к'во й има, та я водим да видиш, можеш ли с нещо да помогнеш.
Поогледал доктора, помислил, помислил, пак поогледал записал си нещо у тефтера, пак я огледал, па накрая му рекъл:
- Абе, гледай сега, аз не съм ветеринарен и баш, баш не разбирам, ама това е пръч бе...