Спортът бил здраве…

Всички спортни отбори имат лекарски екипи, а никога не съм чувал за такива в кръчмите.