Умен мъж + глупава жена = романс

Умен мъж + умна жена = афера
Глупав мъж + глупава жена = дете
Глупав мъж + умна жена = шопинг