; ; ; Учителката: - Иванчо, ако си голям колкото мен, какво би направил? - Диета госпожо! ; ; ;
; }
;
;}