Шеф към подчинения си:

- Днес трябва да дадеш задължителна кръвна проба.
- Защо???
- За да разберем дали крадеш от работното време.
- Как ще разберете това от кръвната проба?
- Ако си в добро здраве, значи не работиш достатъчно...