- Винаги ли си такава кучка?

- Не, пет дена в месеца съм още по-лоша!

- Защо се казва клинична пътека?

- Защото правиш пътека до клиниката, докато уредиш нещата.

- Искам ръката на дъщеря ви!

- Малката или голямата?
- Как? Нима ръцете й са различни?

- Защо вие, мъжете, не знаете, какво искаме ние, жените?

- А защо вие знаете, какво искаме, но не го правите?