Един мъж отишъл за няколко дни в чужбина, а жена му поръчала да и купи една жива катеричка, понеже много обичала катерички и искала да си отглежда жива у дома. Мъжът отишъл, върнал се, но катерица не носел.

- Скъпи, купи ли ми катерица, като ти казах?
- Купих ти, скъпа, ама да ти разправям - мани, мани. Качихме се с катерицата в рейса, ама като ме видя контролата и казаха, че била защитено животно и не мога да я пренеса през границата. Ама аз нали много те обичам и си я пъхнах в гащите, за да ти я донеса, съкровище.
- Давай я де, къде е?
- Хвърлих я!
- Защо ,бе?
- Чакай да ти разправям нататъка, голям ужас! Та мушнах си я аз в гащите и се качихме в рейса и о ужас тя помислила оная ми работа за клон и взе да си забива ноктите и да скача по нея. Това го изтърпях. После помислила топките ми за шишарки и взе да ги подмята, ха наляво, ха на дясно - ужас! Жена, и това го изтърпях. И после да видиш още по-голям ужас - помислила задника ми за хралупа и взе да влиза и излиза - вътре - вънка, вътре - вънка - най-малко стотина пъти! И това, скъпа го изтърпях! Минах през целият този ад, за да ти я донеса, но накрая трябваше да я изхвърля, защото неможах да я изтърпя, когато се опитваше да вкара шишарките в хралупата.