Казва се "майчин език",

защото бащите рядко имат шанса да говорят