Обява във вестник:

- Облагородявам млади сливи.

Обява по време на криза:

- Искам да се омъжа. Говоря малко, готвя вкусно, глава не ме боли!

- Здравейте, обаждам се за обявата…- Ало, говорете по-силно!

- За ОБЯВАТА се обаждам!!!
- За обявата ли?!
- ДА!!!
- За коя обява?!
- За слуховия апарат!!!
- Какъв апарат?!
- СЛУХОВИЯ!!!
- А, за слуховия. Вече го продадох…

Обява:

"Жена ми си е загубила шофьорската книжка. Който я намери, моля да я изгори!"