; ; ; En man från hade köpt en låda sällsynta och väldigt dyra cigarrer och gick därefter till ett försäkringsbolag för att brandförsäkra dem. En månad senare hade han rökt upp hela sitt lager av dessa... ; ; ;
; }
;
;}