- Γιατρέ έχω ένα πρόβλημα.

- Τί πρόβλημα;
- Δεν μου δίνει κανείς σημασία.
- Ο επόμενος, παρακαλώ...