Дресьор на лъвове показва номер:

Слага си члена в устата на лъва и го удря с юмрук по главата. След което остава абсолютно невредим.
- Моля за доброволец от публиката - казва дресьора.
От публиката излиза бабичка. Дресьора:
- Да, заповядайте, госпожо.
Бабичката:
- Обаче ще може ли да ви помоля нещо - само да не ме удряте толкова силно по главата.