- Комшу, твоите прасета пушат ли?

- Не!!!
- Значи ти гори кочината, брат...