- Тате, искам да ти кажа нещо!

- Да не си ходила в Морската градина?
- Не, бременна съм.
- Охх, олекна ми!