На една ливада оградена с бодлива тел, пасе бик.

По едно време гледа в съседната ливада пасе една симпатична крава. Засилил се бика и прескочил телта. Отива при кравата и пита:
- Ти коя си?
- Аз съм Сивушка Недостъпната, за тебе само Сивушка.
- А, добре. Аз пък съм Белчо Надарения, за теб само Белчо, щото дарът ми остана на оградата.