Една жена има любовник, който я посещава у тях, когато мъжът и е на работа.
Един ден 9-годишният и син се скрива в гардероба по време на нейните лудории. Неочаквано мъжът и се връща от работа и тя скрива любовника в гардероба.
Детето:
- Тук е тъмно.
Любовникът:
- Да, така е.
Детето:
- Имам бейзболна бухалка.
Любовникът:
- Много хубаво.
Детето:
- Ще я купиш ли?
Любовникът:
- Не, благодаря.
Детето:
- Отвън е баща ми.
Любовникът:
- Добре, колко искаш?
Детето:
- 250$.
Скоро това се повтаря и детето и любовникът отново са заедно в гардероба.
Детето:
- Тук е тъмно.
Любовникът:
- Да, така е.
Детето:
- Имам ръкавица за бейзбол.
Любовникът си спомня миналия път и пита:
- Колко искаш?
Детето:
- 750$.
Любовникът:
- Става.
След няколко дни бащата казва на детето:
Вземай бухалката и ръкавицата, излизаме да поиграем.
Детето казва:
- Не мога, продадох ги.
Бащата пита:
- За колко ги продаде?
Детето казва:
- За 1,000$.
Бащата казва:
- Ужасно е да продаваш толкова скъпо на своите приятели. Това е в пъти повече, отколкото струват тези неща. Сега ще те заведа в църквата и ще се изповядаш.
Отиват на църква, бащата води детето в изповедалнята и затваря вратата.
Детето казва:
- Тук е тъмно.
Свещеникът:
- Аааааа, Не започвай отново...

Играят голф Исус Христос, Моисей и един дядка.
Първи е Моисей. Удря топката, но малко левашки и тя се насочва към близкото езерзе. Тогава Моисей вдига ръце, водата се разтваря, топката минава и се спира на 10 сантиметра от дупката.
Втори е Исус. Също малко нескопосано нанася удар и топката отново се насочва към езерцето. Исус вдига ръка и топката минава по водата и се спира на 5 сантиметра от от дупката.
Трети е дядката. Удря топката и тя направо цопва в езерото. Но там една щука я гълта издига се на повърхността. Спуска се орел, грабва щуката и се издига в небето. Там щуката в предсмъртна агония изплюва топчето, което пада точно в дупката. Тогава Моисей чупи стика си и казва на Христос:
- Исусе, повече с баща ти, голф няма да играя.
Виц компилация от различните варианти.
Млад поп постъпва в селската църква и за първи път ще води литургия. Притеснил се и преди да започне литургията минал през месната кртъчма и ударил няколко за кураж. На другия ден след литургията младия поп попитал стария какво мисли той за това как е минало. Ето какво му отговорил той:
- Ами чадо, като цяло добре се справи, но направи няколко дребни грешчици.
1. В църквата се ХОДИ с расо, а не се лази по потник и къси гащета.
2. Миряните ги поздравяваш сдържано, а не викаш "Ко стаа пичове"
3. Виното символизиращо кръвта на Христо е, за да даваш на миряните по лъжичка, а не да се наливаш с него пред всички.
4. Тамяна в кандилото е за освещаване, а не за да го пушиш.
Като зарецитира библията:
5. Ева е дала на Адам ябълка, а не слива.
6. Кайн е убил Авел, а не го е таковал.
7. Мария е божията майка, а не "Оная пача" както и Христос е Син Божи, а не koпeлe майчино.
8. Христос е превърнал водата във вино, а не брашното в Кокаин.
9. Христос е изгонил търговците от храма, а не им е "Редил далавери"
10. И най-накрая литургията се завършва с "Амин", а не с "Ха наздраве"