Religie moppen, Moppen over Religie, Godsdienst moppen, Geloof moppen

Vier kardinalen rijden zich net buiten Rome te pletter tegen een boom en verschijnen voor de hemelpoort. Petrus deelt hen mede dat zij net als ieder ander eerst de biecht moeten afleggen en dat zij er het beste aan doen geen geheim onverhuld te laten.
De eerste kardinaal vertelt beschaamd dat hij ooit met zijn linkerhand de Paus heeft gemasturbeerd. Petrus zegt dat de zonde wel meevalt en adviseert de kardinaal even de linkerhand door de wijwaterbak te halen waarna hij plaats kan nemen in de hemel.
De tweede kardinaal komt met hetzelfde verhaal, maar dan met de rechterhand. Hij krijgt van Petrus hetzelfde advies.
Op het moment dat de derde kardinaal zijn biecht wil beginnen, dringt de vierde kardinaal haastig naar voren en vraagt nerveus of hij even voor mag om zijn mond te spoelen, voor de ander met zijn togus in de wijwaterbak gaat zitten!

St-Pieter staat aan de Hemelpoort te wachten op de zielen die naar boven
Komen, en ziet Jezus wandelen. Hij roept hem even bij zich en vraagt:
"Kan jij even op de Poort passen, terwijl ik een kleine boodschap ga doen?"
"Natuurlijk", antwoordt Jezus, "wat moet ik eigenlijk doen?"
"Eigenlijk niet moeilijk... Gewoon wat vragen stellen aan de zieltjes die hier aankomen en vragen naar hun achtergrond, hun familie, wat ze gedaan hebben in hun leven, ... Daarna moet je beslissen of ze hun toegang naar de Hemel verdiend hebben."
"Klinkt vrij eenvoudig! Oké, ik let er wel even op..."
Dus Jezus staat te wachten aan de poorten terwijl St-Pieter zijn kleine boodschap gaat doen...
Plots komt er een verschrompelde oude man aan. Jezus roept hem bij zich en ze zetten zich over elkaar aan de tafel.
Jezus kijkt naar de oude man en vraagt:
"Waarmee verdiende je je brood?"
De oude man antwoordt:
"Ik was timmerman."
Jezus herinnert zich zijn oude aardse bestaan en leunt een beetje naar voren. "Had je nog familie?" vraagt hij vervolgens.
"Ja", zegt de man, "ik had één zoon, maar ik ben hem verloren."
Jezus leunt nog een beetje meer naar voren. "Ное bedoel je, je verloor je zoon? Kan je me iets meer vertellen over hem?"
"Wel", zegt de oude man, "hij had gaten in zijn handen en voeten, en ik maakte hem zelf naar mijn evenbeeld. Er was geen sекs bij te pas gekomen..."
Jezus barst in tranen uit, leunt nog meer naar voren en fluistert:
"Vader?"
Ook de oude man leunt naar voren en fluistert:
"Pinokkio?"
GOD schiep de еzеl en zei tot hem:
"Je zult een еzеl zijn, die constant zal werken en zware lasten op zijn schouder zal dragen. Je zult gras eten, intelligentie zal ontbreken."
De еzеl antwoordde:
"Op die wijze 30 jaar leven, dat is veel te lang. A. U. B. geef mij 20 jaar te leven. En zo geschiedde."
Daarna schiep GOD de hond en zei tot hem:
"Je zult een hond zijn, je zult je baas en alles wat hem toebehoort bewaken en je zult zijn beste vriend zijn. Je zult het afval van zijn tafel eten."
De hond antwoordde:
"25 jaar leven zoals een hond, dat is veel te lang. A. U. B. geef mij maar 15 jaar te leven. En zo geschiedde."
Vervolgens schiep GOD de aap en sprak tot hem:
"Je zult een aap zijn; je zult als een idiоот van boom tot boom springen."
De aap antwoordde:
"De idiоот uithangen gedurende 20 jaar, dat is veel te lang. A. U. B. niet langer dan 10 jaar. En zo geschiedde."
Uiteindelijk schiep GOD de man en sprak tot hem:
"Je zult een man zijn, het enige levend wezen op aarde met een denkvermogen. Je zult gebruik maken van je intelligentie om de heerser van de aarde te zijn, je zult de aarde en zijn bewoners domineren."
De man antwoordde:
"Maar 30 jaar !!! Dat is veel te weinig om er van te profiteren. Weet ge wat, geef mij de 10 jaar die еzеl weigerde, de 15 jaar van de hond en de 10 jaar van de aap ! En zo geschiedde."
Dat is de reden waarom vandaag een man 30 jaar leeft zoals een man, dominant en gelukkig. Vervolgens trouwt hij en leeft hij 10 jaar als een еzеl, hard werkend en een zware last op zijn schouders dragend. Daarna komen er kinderen, en leeft de man 15 jaar als een hond, die zijn huis en zijn bewoners bewaakt en krijgt wat de anderen niet wilden. Uiteindelijk komt zijn oude dag en leeft hij nog 10 jaar als een aap, de clown uithangend om zijn kleinkinderen te vermaken.
Zoals hij had gevraagd...
Er staan drie aannemers bij de hemelpoort: een Nederlander, een Belg en een Duitser. Zegt Petrus tegen hen:
"Heren, voordat u hier naar binnen mag, moet ik jullie toch nog iets vragen. God wil graag dat er na al die eeuwen iets aan de hemelpoort wordt gedaan, wat moet dat volgens jullie kosten?"
"Nou," zeggen die heren, "we willen eerst weten wat er allemaal moet gebeuren."
"Oké, zegt Petrus, er moet een nieuw kozijntje in en wat nieuwe bestrating."
Petrus laat de Nederlander bij zich komen om een prijs in te dienen. "Nou," zegt de Nederlander, "ik doe het voor 3000 euro."
"Zo!" roept Petrus, "en hое kom je zo aan dat bedrag?"
"Ach, zegt de Nederlander, dat is 1000 euro voor het materiaal, 1000 euro voor de arbeid en 1000 euro voor in de broekzak."
Petrus roept de Duitser erbij en vraagt hem hetzelfde. De Duitser noemt ook een prijs: 6000 euro! "Ное kom je daar nou bij?", vraagt Petrus. Antwoordt de Duitser:
"2000 euro voor het materiaal, 2000 euro voor de arbeid en 2000 euro voor in de broekzak."
Petrus denkt bij zichzelf:
'Dan die Belg maar, die zal het wel beter weten.' De Belg komt bij Petrus staan en vermeld niet eens te hoeven kijken, hij weet het allemaal al. "Oké, zegt Petrus, en wat is jouw prijs dan?"
"9000 euro", zegt de Belg.
Petrus snapt er helemaal niets meer van en vraagt:
"Ное kom je dan aan die prijs?"
Antwoordt de Belg:
"Dat is heel simpel, 3000 euro voor jou, 3000 euro voor mij en dan we laten die Nederlander het werk doen.

Jantje is 2 geworden en viert zijn verjaardag in aanwezigheid van vele familieleden. Jantje heeft echter tot op heden nog geen woord gezegd en uitgerekend op deze dag zegt hij "Opa". Opa is razend enthousiast dat uitgerekend het eerste woordje van Jantje opa is. Als de volgende morgen het bericht komt dat opa is overleden, is uiteraard iedereen geschrokken.
Als Jantje 3 wordt heeft hij behalve "opa" verder nog niets gezegd. Oma is dan ook vreselijk trots als op die dag Jantje's tweede woord geproduceerd wordt, nl. "Oma". Oma is echter het voorval van het vorig jaar nog niet vergeten en schrikt, maar de verjaardag van Jantje is verder erg gezellig en het is snel weer vergeten. Als de volgende morgen het bericht komt dat ook oma overleden is, schrikt de familie toch wel en denkt dat Jantje iets bijzonders over zich heeft. Na een paar weken is iedereen alles echter weer vergeten, oma was toch al vrij oud en het zal wel toeval zijn geweest.
Als Jantje vier wordt heeft hij alleen nog maar "opa" en "oma" gezegd, dus alle verjaardagsgasten zijn toch wel een beetje huiverig voor een bezoek aan Jantje. De dag verloopt een tijdje gespannen maar er gebeurt verder weinig. Vlak voordat iedereen weg gaat, zegt Jantje plots:
"Papa." Papa trekt lijkbleek weg en denkt dat hij nu aan de beurt is. De hele nacht doet hij geen oog dicht maar als het morgen is geworden is er niets gebeurd. Papa slaakt een zucht van verlichting, kust zijn vrouw en gaat naar zijn werk. Wanneer hij naar buiten wil wandelen vindt hij een lijk op zijn oprit... de postbode!!??
De Heer kwam tot Noë in België in het jaar 2021.
De aarde was verdorven en overbevolkt. De Heer daalde neer en gaf aan Noë de opdracht een Ark te bouwen en twee exemplaren van elk levend wezen samen met enkele goede mensen te redden.
"Hier is het plan", zei God. "Haast je, want over zes maanden zal het 40 dagen en 40 nachten beginnen te regenen. Frank De Boosere zal dat niet weten te verklaren en weer maar wat uit zijn duim zuigen".
Zes maanden later begon het te regenen. De Heer keek neer en zag Noë wenen in zijn overstroomde tuin, maar hij zag geen Ark.
"Noë", donderde Hij, "waar is mijn Ark?"
"Vergeef me, Heer", smeekte Noë. "De dingen zijn wel wat veranderd tegen vroeger.
Ik had een speciale bouwvergunning nodig.
En ik heb moeten discussiëren met de inspecteurs in verband met een brandverzekering.
Mijn buren beweren dat ik de bouwlijn overschreden heb met mijn Ark en dat ik de maximumbouwhoogte niet gerespecteerd heb.
Ook legden ze een klacht neer wegens geluidsoverlast op de werf.
We zijn naar Stedenbouw moeten gaan voor een beslissing.
Dan kwamen het ministerie van Verkeer en de dienst van Bruggen en Wegen.
Zij wilden een waarborg gestort hebben voor de mogelijke, toekomstige, kosten van de aanpassing van de infrastructuur als de Ark moest verplaatst worden naar de zee. Ik beweerde dat de zee tot hier zou komen, maar daar geloofden ze geen snars van.
Hout vast krijgen was een ander probleem.
De groenen trekken van leer tegen het kappen van inlands hout, en dit om
De gevlekte bosuil te beschermen.
Ik probeerde de naturisten te overtuigen dat ik het hout juist nodig had om die uil te redden. Geen gehoor!
Ik verzamelde de dieren. Maar dan werd ik aangeklaagd door Gaia. Michel Van Den Bossche beweerde dat ik wilde dieren gevangen hield tegen
Hun zin.
Ook argumenteerden ze dat de accommodatie te beperkt was en dat het wreed en onmenselijk was zoveel dieren te houden in zo'n kleine ruimte.
Het Ministerie van Leefmilieu besliste dat ik geen Ark mocht bouwen zonder dat ik een Milieueffectenrapport opmaakte over uw voorspelde watervloed.
Ondertussen ben ik nog steeds bezig een klacht van het Centrum voor Gelijke Kansen en Racismebestrijding van uw dwarse pater Leman op te lossen. Volgens hem moet ik een bepaald aantal allochtonen inhuren om de Ark te bouwen.
Anderzijds willen de vakbonden dat ik enkel vakbondsleden met Arkbouwervaring te werk stel.
Om de zaken nog erger te maken heeft Douane en Accijnzen al mijn bezittingen en beleggingen aangeslagen. Zij beweren dat ik het land illegaal wil verlaten met meeneming van bedreigde diersoorten.
Toen men op de ministeries van volksgezondheid en landbouw hoorde van al die dieren, begonnen ze te kankeren over het "mestaktieplan" en vroegen of ik nog nooit gehoord had over het MAP en wat ik er zou aan doen.
En dan zwijg ik maar over de problemen met het ellebogenwerk van al die politici die, door hun dienstbetoon, allemaal iemand hadden die absoluut mee moet.
Dus Heer, vergeef mij, het zal me minstens tien jaar kosten om de Ark te bouwen."
Plotseling stopte de regen, de hemel klaarde op en de zon begon te schijnen.
Noë keek verwonderd op. "Wil dit zeggen dat U de wereld niet zal vernietigen", vroeg hij.
"Neen", zei de Heer, "Uw regering is daar al intensief mee bezig" !