Moppen over Werk, Moppen over Beroep, Carriere moppen, Beroepen, Werkmensen, Werknemers, Werkgevers

Een monteur demonteerde een cilinderkop van een Harley Davidson toen hij een bekende cardioloog in zijn winkel ontwaarde.
De cardioloog stond te wachten totdat de monteur tijd had om even naar zijn motorfiets te kijken.
De monteur riep naar de cardioloog dat hij moest komen kijken naar de interne delen van de motor.
De cardioloog liep een beetje verbaasd naar de monteur toe.
De monteur ging staan, veegde zijn handen aan een doek af zei tegen de cardioloog:
“Kijk dokter, ik opende het hart van deze machine, haalde de kleppen er uit, ik heb de schade hersteld en dan zet ik hem weer in elkaar.
Als ik dan klaar ben, werkt hij weer als een nieuwe.
Hoe komt het dan dat ik per jaar € 39.500,= euro verdien en U € 1.600.000,== terwijl wij in feite hetzelfde werk doen”?
De cardioloog wachtte even met antwoorden en begon te glimlachen.
Toen zei hij tegen de monteur:
“Probeer die reparatie maar eens uit te voeren met een draaiende motor”
Een jong ventje uit Groningen verhuist van het platteland naar Rotterdam.
Hij besluit een baantje te zoeken bij een groot warenhuis.
Heb je ervaring met verkopen?’, vraagt de manager.
‘Ja hoor’, zegt het ventje. ‘In Groningen verkocht ik koeien op de beestenmarkt.
De manager mag het knulletje wel en besluit hem de baan te geven.
Je mag morgen beginnen en aan het eind van de dag kom ik wel even vragen
Hoe het gegaan is’.
De eerste dag was een zware dag. Het ventje heeft aan het eind van de
Dag het zweet van zijn voorhoofd lopen.
De baas komt naar hem toe en vraagt hoe het gegaan is.
‘Nou het ging best aardig’, zegt het mannetje.
‘Hoeveel verkopen heb je gehad?’, vraagt de manager.
‘Eentje’, antwoordt de knul.
‘Eentje?, zegt de manager verbaasd. De meeste verkopers zitten aan de
20 tot 30 verkopen per dag. Voor hoeveel heb je verkocht dan?
‘Voor EUR 389.431,27’, zegt het ventje.
De ogen van de manager rollen van verbazing bijna de grond op.
‘Wat heb je die klant verkocht dan?’
‘Nou’, zegt ie. ‘Eerst verkocht ik hem een klein vishaakje, daarna een
Middelgrote vishaak en als laatste een grote vishaak.
Toen heb ik de man een complete visuitrusting verkocht. Toen vroeg ik
De man waar hij wilde gaan vissen. De man antwoordde dat ie bij zee
Wilde vissen.
Ik heb toen voorgesteld of een klein bootje niet handig zou zijn voor
Op zee. Dus verkocht ik hem die Twin Engine Power Craft plus trailer,
Die op de vierde verdieping staat.
De man zei dat zijn Fiat Uno dat waarschijnlijk niet zou kunnen
Trekken, dus toen heb ik de man meegenomen naar de auto afdeling en heb
Hem er de 4 X 4 Landcruiser bij verkocht.’
De baas luistert het hele verhaal aan en zegt: ‘Dus je vertelt me nu,
Dat er een man binnenkwam voor een klein vishaakje en die heb je een
Boot en een auto verkocht?’
‘Nee’, zegt het ventje. ‘Hij kwam voor een doos tampons. Toen heb ik
Gezegd: Joh, je weekend kan toch niks meer worden, waarom ga je niet
Lekker vissen?
Ik, de penis, verzoek bij deze om een salarisverhoging en wel om de volgende redenen:
* Ik verricht lichamelijke arbeid;
* Ik werk in grote dieptes;
* Bij alles wat ik doe ga ik als eerste met mijn hoofd naar binnen;
* Ik heb in de weekenden en met feestdagen geen vrij;
* Ik werk in een vochtige omgeving;
* Ik krijg overwerk niet betaald;
* Ik werk op een donkere werkplek waar weinig tot geen ventilatie is;
* Ik werk bij hoge temperaturen;
* Mijn werk stelt me bloot aan besmettelijke ziektes.
Beste Penis, Nadat we Uw verzoek doorgenomen hebben en de door U aangevoerde argumenten in overweging hebben genomen, heeft het managementteam besloten Uw verzoek te weigeren, en wel om de volgende redenen:
* U werkt geen 8 uren achter elkaar;
* Na korte periodes van arbeid valt U tijdens werktijd in slaap;
* U volgt niet altijd de orders van het managementteam op;
* U blijft niet altijd op Uw toegewezen plek, maar bezoekt ook vaak andere plaatsen;
* U neemt geen initiatief; er moet druk op U uitgeoefend worden en U moet gestimuleerd worden om aan het werk te gaan;
* Aan het eind van Uw dienst laat U Uw werkplek altijd erg rommelig achter;
* U houdt zich niet altijd aan de veiligheidsmaatregelen, zoals bijvoorbeeld het dragen van beschermende kleding;
* Ruim voor Uw 65e gaat U al met pensioen;
* U bent vrijwel nooit in staat om dubbele diensten te draaien;
* U verlaat soms Uw toegewezen plek, voordat U Uw werk voor die dag af heeft;
* En als laatste reden willen we U erop wijzen, dat U bij het binnengaan en bij het vertrek van Uw werkplaats constant wordt gezien met het dragen van twee verdacht uitziende zakken.