; ; ; Pepa říká manželce: „Až někdo bude volat, nikomu neříkej, že jsem doma.” Zazvoní telefon, manželka ho zvedne. Po chvíli mluvení povídá: „Manžel je doma!” „Sakra, říkal jsem ti, aby jsi nikomu... ; ; ;
; }
;
;}