На село, от полето на един селянин започнали да изчезват дините. Той се сетил и сложил табела:

"В една от дините има отрова за плъхове!"
На другата сутрин всичките дини си били там. Но имало втора табела: "Сега има в две!"