– Ало, дали е тоа техничка помош?

– Да да, кажете, во што е проблемот?
– Не ми работи рутерот.
– Кои сијалици светат?
– Во ходникот и во бањата.
– Во ред, не фаќајте ништо, веднаш праќаме екипа.