- Во кои органи има најмногу паразити?

- Во државните, наставничке!