Во Суд. Брза постапка против проститутка. Судијата:

– Име?
– Трпана
– Презиме?
– Трповска
– Возраст?
– 25
– Адреса?
– Цветко, не се прави луд!