- Господине ваше ли е детево?

- Зависи што направило.