Два пати се женив и немав срека!

Во првиот брак жената ме напушти, а оваа сега не сака да си замини