Дечко гледа девојка со книга и ѝ приоѓа:

- Што читате?
- Стивен Хокинг
- за универзумот и точката на сингуларност.
- Која е таа точка на сингуларност?
- Тоа е место во вселената каде што не дејствуваат никакви закони.
- Значи Хокинг дошол во Македонија?