– Душо имам две вести – добра и лоша.

– Кажувај, да слушнам!
– Решив да те напуштам!!!
– Ајде сега кажи ја и лошата!