- Зашто ти е модро окото?

- Бранев една женска.
- И со кого се тепаше
- Со жена ми....