Маж си оди по улица и го запира непозната жена:

– Извинете, – рекла таа. – Но мислам дека вие сте таткото на едно од моите деца…
Мажот во ужас:
– Јас? Што ти е тебе мори жено, јас прв пат те гледам!
– Смирете се! Јас сум учителката на вашиот син.