- Каде е мажоти ма? Уште ли сте скарани!?

- Не бе, глупости! Ете го напред во дворот.
- Абе јас сум во дворот, и не го гледам!?
- Е раскопај малку де...